SỨ MỆNH

Với đội ngũ tận tâm, tích cực và thành công, Xhome Sài Gòn làm việc dựa trên nền tảng “09 Giá trị Văn hóa” nhằm đảm bảo các tiêu chí về con người và các tiêu chuẩn về dịch vụ, sản phẩm. Qua đó, tạo ra những thành tựu to lớn trong hoạt động kinh doanh, tiến gần hơn tới việc đạt được mục tiêu theo mong muốn và định hướng của doanh nghiệp.

 

1. VỚI KHÁCH HÀNG

Chúng tôi luôn thấu hiểu Khách hàng và giải quyết vấn đề cho Khách hàng nhằm đảm bảo Khách hàng được trải nghiệm dịch vụ Thiết kế tuyệt vời và một không gian sống thoải mái, tiện nghi, đẳng cấp góp phần nâng cao chất lượng và các giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

 

 

2. VỚI THÀNH VIÊN TRONG TỔ CHỨC

Tìm kiếm, đào tạo và bồi dưỡng những người trẻ có tố chất, có tầm trong nhận thức, có tư duy sáng tạo và mong muốn mãnh liệt kiến tạo nên những công trình và sản phẩm xuất sắc nhằm giải quyết vấn đề cho Khách hàng và mang lại các giá trị tốt đẹp cho cuộc sống.

 


3. VỚI ĐỐI TÁC

Tìm kiếm, lựa chọn và phối hợp với những đối tác hàng đầu tại Việt Nam và nước ngoài. Bên cạnh đó tiến hành các hoạt động đầu tư, đào tạo và nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng cho từng đối tác, hỗ trợ đối tác mở rộng quy mô, năng lực sản xuất và trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ.

 

 

4. VỚI CỔ ĐÔNG

Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc phát triển, mở rộng hệ thống kinh doanh nhanh chóng và mạnh mẽ, song song với việc áp dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro chặt chẽ.