CTY TNHH THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT DỊCH VỤ KỸ THUẬT SAO NAM

- Chủ đầu tư  : Võ Thị Anh Đào 
- Địa chỉ 
- Diện tích 
- Phong cách 
- Chi phí