TIỆM VÀNG MỸ NGỌC - GIA LAI

- Chủ đầu tư  : Đỗ Ngọc Thiện 
- Địa chỉ : Gia Lai
- Diện tích  : 230 M2 
- Phong cách  : Hiện đại 
- Chi phí