THU TRANG - SHOP - NHÀ HÀNG

- Chủ đầu tư  : Chị Thu Trang 
- Địa chỉ  : D2 - Bình Thạnh - HCM 
- Diện tích  : 200 M2 
- Phong cách  : Hiện đại 
- Chi phí