CHỊ TRANG - LÊ ĐẠI THÀNH

- Chủ đầu tư : Chị Trang
- Địa chỉ  : Lê Đại Thành - Hà Nội
- Diện tích
- Phong cách
- Chi phí