CHỊ KIM PHƯƠNG - ĐỒNG NAI

- Chủ đầu tư : Chị Kim Phương 
- Địa chỉ  : Đồng Nai 
- Diện tích  : 350 m2 
- Phong cách
- Chi phí  : 2 tỷ